Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az MKIF Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi útszakaszok (http://mkif.hu/terkep/) vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – a Kkt. 33. § (1) bekezdés ba) alpontja szerinti – közútkezelői és üzemeltetői minősége, egyúttal vagyonkezelői joga 2022. augusztus 31. napján 24:00 órakor megszűnt.

„A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának feladatai koncessziós szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként a Magyar Állam és a nyertes ajánlattevők között létrejött Koncessziós Szerződés szerinti gyorsforgalmi utakon 2022. szeptember 01. 00:00 órától az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) látja el a közútkezelői és üzemeltetői feladatokat, továbbá ez a Társaság vált a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (3a) és (3b) bekezdése, valamint a 338/2022. (XII.7.) Korm. rendelet 6. § szerinti működtetési jog jogosultjává,nyilatkozatát is ebben a minőségében adja meg.

kérelem benyújtása:

A működtetési jog jogosultjának hozzájárulását a [email protected] elektronikus elérhetőségekre küldött kérelemmel kell kezdeményezni.

melléklet:

  • érvényes közútkezelői hozzájárulás másolati példánya
  • a beruházással érintett ingatlanok három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
  • indokolt esetben műszaki jellegű dokumentációk (területkimutatás, műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz)

KKHJ érvényességi ideje:

A hivatkozott közútkezelői hozzájárulás lejártáig, de legfeljebb két évig