Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2.2.10. pontja szerint az útépítési engedélyezési terv része a kezelői lehatárolási terv.

kérelem benyújtása:

A kezelői és üzemeltetői lehatárolási dokumentumokkal kapcsolatos hozzájárulást a [email protected] elektronikus elérhetőségekre küldött kérelemmel kell kezdeményezni.

Amennyiben a Tervező a kezelői lehatárolási tervek előzetes egyeztetését befejezte és a szükséges javításokat elvégezte, akkor kerülhet sor a tervek nyomtatására és a tényleges jóváhagyási-aláírási folyamat megkezdésére. A nyomtatandó tervek példányszámát a Tervezőnek kell megállapítania, a későbbi felhasználás függvényében. Társaságunk a minden érintett fél által aláírt tervekből 2 példányra tart igényt.

melléklet:

A lehatárolási helyszínrajz elkészítése és egyes területek kezelésbe-üzemeltetésbe adása során kérjük azt az alapelvet szem előtt tartani, hogy a lehatárolásnak a beruházás teljes területéről szükséges rendelkeznie, azon kívül viszont nem rendelkezhet. Tehát a beruházás keretében megvalósuló minden létesítményt fel kell osztani az érintettek között, de a beruházás határán kívül a terv nem rendelkezhet.

Kétszintű jelmagyarázat alkalmazása szükséges oly módon, hogy azon külön réteget (egyúttal tetszőlegesen választott külön jelkulcsot) kell jelentsenek a jelenlegi tulajdonviszonyok (Magyar Állam, települési önkormányzat, MÁV Zrt., magántulajdonos, stb.), valamint a tervezett a kezelői-üzemeltetői viszonyok (MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., települési önkormányzat, stb.).

Javasoljuk a mellékelt jelmagyarázat minta elvi szintű használatát.