Ugrás a cikkre

általános feltételek:

Munkaterület átadás-átvételi eljáráshoz Társaságunknak kizárólag érvényes munkavégzési engedély birtokában áll módjában hozzájárulását adni.

 • A munkavégzési engedély kiadásának általános feltételei:
 • jóváhagyott kiviteli terv
 • minden esetben érvényes közútkezelői hozzájárulás,
 • amennyiben a tevékenység hatósági engedélyhez kötött, úgy szükséges a hatósági engedély másolati példányának benyújtása
 • közútkezelői hozzájárulással rendelkező ideiglenes forgalomszabályozási terv (amennyiben az korábban előírásra került)
 • a technológiai idők figyelembevételével készített építési ütemterv megléte
 • optikai alépítményi hálózat érintettsége esetén az MVM Net Zrt. hozzájárulása ([email protected]; [email protected])
 • A munkavégzési engedély kiadásának általános feltételei Társaságunkkal szerződéses viszonyban álló partnerek esetén:
 • szerződéses jogviszonyra való hivatkozás
 • közútkezelői hozzájárulással rendelkező ideiglenes forgalomszabályozási terv (amennyiben az korábban előírásra került)
 • a technológiai idők figyelembevételével készített építési ütemterv megléte

A kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

kérelem benyújtása:

A munkavégzési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező neve, címe, elérhetősége (email, telefonszám),
 • a közútkezelői hozzájárulás jogosultjának neve, címe, elérhetősége (email, telefonszám),
 • a munkavégzés (igénybevétel) helye (útszám, szelvényszám, település, hrsz),
 • az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége,
 • az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját,
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét,
 • az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.
 • engedélyezési és kiviteli tervekre kiadott közútkezelői hozzájárulás iktatószáma