Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

A Kkt. 39. § (1) bekezdése kimondja: Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A Kkt. 47. § fogalommeghatározása szerint az útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő-állomás) területének, vagy a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása.

Megjegyzés:

Autópályán, autóúton az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást létesíteni nem lehet.

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét; és
 • az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint minimálisan benyújtandó mellékletek:

 • az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
 • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,
 • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

Fentieken túlmenően, a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a terveknek az alábbiakat kell még tartalmaznia:

 • a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,
 • a csatlakozó út várható forgalmi adatait,
 • a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét és
 • a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását, forgalomtechnikai tervet

ügyintézési határidő:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a Kkt. 39. § (6) bekezdése értelmében a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje: 2 év