Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (9) bekezdése értelmében „gyorsforgalmi úton – nemzetközi sportrendezvény kivételével – rendezvény megtartásához nem adható közútkezelői hozzájárulás. Nemzetközi sportrendezvény megtartásához a közútkezelői hozzájárulás a közlekedésért felelős miniszter egyetértése esetén adható meg, amelyet előzetesen a kérelmezőnek szükséges beszerezni és azt a kérelemhez mellékelni.”

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő és benyújtandó:

  • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
  • a rendezvény kapcsán igénybevett közút terület nagyságát (m2) és az igénybevétel idejét, időtartamát
  • a jogosult (szervező) neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
  • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve és elérhetősége

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

  • rendezvény térképes útvonala
  • az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozás terv, ütemekre bontva
  • rendezői licence a verseny rendezőjétől (jogosultság igazolása)
  • a megrendezésre kerülő versenyre vonatkozó rendezvénybiztosítás és felelősségbiztosítás;
  • az adott versenyre vonatkozó versenyzői felelősségbiztosítás
  • a rendezvény területét érintő közösségi közlekedést üzemeltetők (MÁV, MÁV-HÉV, BKV, Volánbusz Zrt. stb.) támogató nyilatkozata

ügyintézési határidő

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje: adott eseményre