Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (15) bek. értelmében ha a telekalakítás meglévő közút területét érinti, akkor a kérelemhez szükséges mellékelni a közút kezelőjének hozzájárulását.

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:

 • műszaki leírás, érintett út megnevezése és szelvényszáma
 • 1-1 pld tulajdoni lap másolat és léptékhelyes térképmásolat
 • záradékolt változási vázrajz, valamint
 • telekalakítási helyszínrajz (EOV helyes szerkeszthető és nem szerkeszthető digitális formátumban is), mely tartalmazza:
 • a telekalakítással érintett földrészleteket,
 • a telekalakítás utáni állapotot,
 • a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,
 • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal és egyéb joggal terhelt területek határvonalát,
 • a bontás alatt álló épületeket
 • a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a tervezett földrészlet határtól,
 • a létrejövő földrészlet méreteit

ügyintézési határidő

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje: 2 év