Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

A Kkt. 38. § értelmében Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.

A Kkt. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 28. § (1) bekezdése hozzáteszi, hogy „a közút rendkívüli igénybevételét az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani.”

MT rendelet 28. § (2) bek. szerint a bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.